Контакти

Доній Олександр Миколайович


Ім’я: Доній Олександр Миколайович Сторінка викладача

Посада: професор кафедри, старший науковий співробітник

Звання: доцент

Ступінь: доктор технічних наук, cпеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво. Тема дисертації: «Комп’ютерні моделі для вивчення процесів формування структури в ливарних алюмінієвих сплавах при їх кристалізації».

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2022/2023:

Інформатика, обчислювальна техніка і програмування (Лекц.), (гр. ФК-01, ФН-01, ФМ-01, ФТ-01);
Комп’ютерне моделювання процесів формування структури металевих матеріалів (Лекц., лаб), (гр. ФТ-01мп,  ФТ-01мн);
Організація експерименту в матеріалознавстві (Лекц., лаб), (гр. ФТ-01мп, ФТ-01мн);
Інформатика (Лекц.), (гр. ФЛ-01, ФЛ-п01, ФС-01);

E-mail: dosha@iff.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • А.О.Горпенко, О.И.Семенец,О.М.Доний,К.О.Валуйская Влияние на состояние поверхности деталей шасси из высокопрочного титанового сплава ВТ-22 при усталостных испытаниях // Успехи материаловедения. – №2. – 2021. – с. 45-53.

  • Доній О.М., Наріжна Т.М., Ворон М.М. Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення алюмінієвого сплаву системи Аl-Si з підвищеним вмістом заліза // Процеси лиття, №2. – 2020. – С. 22 – 29.

  • Кулинич А.А., Доний А.Н., Христенко В.В. Моделирование влияния параметров структуры на механические свойства сплава АМг6л // Процессы литья. – №1. – 2018. – С. 42-48.