Контакти

Шкарбань Руслан Анатолійович


Ім’я: Шкарбань Руслан  Анатолійович  Сторінка викладача

Посада: старший викладач кафедри, старший науковий співробітник

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство і термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Закономірності формування фазового складу і структури  нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію» 2016.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

Неметалеві матеріали.

– Матеріалознавство.

E-mail: r_shkarban@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-97-74


Нагороди:

  • Диплом за активну участь в роботі II-ій міжнародній науково-практичній конференції «Наука в сучасному інформаційному суспільстві» (2013).

Список публікацій:

Додаткові матеріали:

Сертифікат про участь в міжнародному науковому семінарі Functional Spintronic Nanomaterials for Radiation Detection and Energy Harvesting за фінансової підтримки програми NATO Science for Peace and Security (на базі НН ІМЗ ім. Є.О. Патона 25-27 вересня 2023 р).

Монографії:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Makogon Yu.N. Effect of Sb Content on the Phase Composition of CoSbx Nanofilms Grown on a Heated Substrate / Yu.N. Makogon, E.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, R.A. Shkarban, E. V. Figurnaya // Inorganic Materials. – 2014. – Vol. 50. – No. 5. – P. 431-436. (Q2)

  • Макогон Ю.Н. Влияние содержания Sb на изменение фазового  состава осажденных на нагретую подложку наноразмерных пленок Co-Sb / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  А. Чик, Р.А. Шкарбань, Е.В. Фигурная // Неорганические материалы. – 2014. – том 50. – № 5. – С. 1-6. (Q2)

  • Макогон Ю.Н. Влияние Ag на фазове превращения и магнитные свойства в наноразмерных плёночных композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Ag/Fe50Pt50/SiO2(100 нм)/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. –. т.35 – №4. – С. 553 – 567. (Q4)

  • Makogon Iu.N. Formation and thermal stability of NiSi phase in Ni(30 nm)/Pt(2 nm; 6 nm)/Siep.(50 nm)/Si(001)  thin film  systems  /  Iu.N. Makogon, S.I. Sidorenko, E.P. Pavlova,   G. Beddies,   D.L. Beke,   A. Csik,   T.I. Verbitska,   E.V. Figurnaya, R.A. Shkarban // Functional Materials 20. – №. 3. – 2013. – P. 332-339. (Q3)

  • Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури  в нанорозмірних плівках на основі антимоніда СoSb3 – функціональних елементах термоелектрики / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, Т.І. Вербицька, М. Даніель, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – т. 33. – № 2. – С. 195-202. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Макогон Ю.М. Фазовий склад, структура та механічні напруження в нанорозмірних кристалічних плівкових матеріалах на основі скутерудиту CoSb– функціональних елементів термоелектрики / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // «Металознавство та обробка металів». – 2016. – т. 77. – № 1. – С. 39 – 43.  

  • Makogon Yu.N. Influence of Sb content on phase composition change of nanoscaled Co-Sb films deposited on heated  substrate  /  Yu.N. Makogon, E.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, R.A. Shkarban // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. – 2013.– 4.– 6. – P. 823-833.

  • Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури  в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb1,8-2,51(30нм)/SiO2(100нм)/Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, M. Даниель, Т.І. Вербицька, Р.А. Шкарбань // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – №4. – С. 97-101.

  • Макогон      Ю.Н. Структурно-фазовый  состав в  наноразмерных пленочных композициях CoSb(1,82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов / Ю.М. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Г. Беддис, М. Даниэль, Т.И. Вербицкая,  С.Е. Богданов, Р.А. Шкарбань // Журнал Інституту проблем матеріалознавства «Cовременные проблемы физического материаловедения . – 2010. – С. 68-75.

Патенти:


Наукові стажування за кордоном: