Контакти

Шкарбань Руслан Анатолійович


Ім’я: Шкарбань Руслан  Анатолійович  Сторінка викладача

Посада: асистент кафедри

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство і термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Закономірності формування фазового складу і структури  нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію» 2016.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

 – Неметалеві матеріали.

E-mail: r_shkarban@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Монографії:


Статті в закордонних журналах з імпакт-фактором:

1. Makogon Yu.M.  Fabrication of Nanosize Films on the Base of Scutterudite CoSb3 for Thermoelectric Devices / Makogon Yu. M., Sidorenko S. I., Shkarban R.A.  // Progress in Physics of Metals.  – 2018. – № 19. – P. 5-24.

2. Shkarban R.A. Thermally activated processes of phase composition and structure formation of nanoscaled Co-Sb films / R.A. Shkarban, Ya.S. Peresunko, E.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, A. Csik, Iu.N. Makogon // Powder Metallurgy. – 2016. – т.54. – №11-12. – p. 738–745.


Публікації в профільних виданнях:

1. Макогон Ю.Н. Влияние среды отжига на формирование наноразмерных пленок Co-Sb – функциональных элементов термоелектрики / Ю.Н. Макогон, С.И. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2017. – т. 39 – № 5. – С. 677-691.

2. Макогон Ю.М. Фазовий склад, структура та механічні напруження в нанорозмірних кристалічних плівкових матеріалах на основі скутерудиту CoSb– функціональних елементів термоелектрики / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // «Металловедение и термическая обработка металлов». – 2016 . – т. 77. – № 1. – С. 22 – 30.     

3. Макогон Ю.Н. Термостабильность наноразмерных пленок Co-Sb / Ю. Н. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2014. – т. 36. – № 12. – С. 1621-1634.

4. Makogon Yu.N. Effect of Sb Content on the Phase Composition of CoSbx Nanofilms Grown on a Heated Substrate / Yu.N. Makogon, E.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, R.A. Shkarban, E. V. Figurnaya // Inorganic Materials. – 2014. – Vol. 50. – No. 5. – P. 431-436.

5. Макогон Ю.Н. Влияние содержания Sb на изменение фазового  состава осажденных на нагретую подложку наноразмерных пленок Co-Sb / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  А. Чик, Р.А. Шкарбань, Е.В. Фигурная // Неорганические материалы. – 2014. – том 50. – № 5. – С. 1-6.

6. Makogon Yu.N. Influence of Sb content on phase composition change of nanoscaled Co-Sb films deposited on heated  substrate  /  Yu.N. Makogon, E.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, R.A. Shkarban // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. – 2013.– 4.– 6. – P. 823-833.

7. Makogon Iu.N. Formation and thermal stability of NiSi phase in Ni(30 nm)/Pt(2 nm; 6 nm)/Siep.(50 nm)/Si(001)  thin film  systems  /  Iu.N. Makogon, S.I. Sidorenko, E.P. Pavlova,   G. Beddies,   D.L. Beke,   A. Csik,   T.I. Verbitska,   E.V. Figurnaya, R.A. Shkarban // Functional Materials 20. – №. 3. – 2013. – P. 332-339.  

8. Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури  в нанорозмірних плівках на основі антимоніда СoSb3 – функціональних елементах термоелектрики / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, Т.І. Вербицька, М. Даніель, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – т. 33. – № 2. – С. 195-202.

9. Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури  в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb1,8-2,51(30нм)/SiO2(100нм)/Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, M. Даниель, Т.І. Вербицька, Р.А. Шкарбань // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – №4. – С. 97-101.

10. Макогон      Ю.Н. Структурно-фазовый  состав в  наноразмерных пленочных композициях CoSb(1,82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов / Ю.М. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Г. Беддис, М. Даниэль, Т.И. Вербицкая,  С.Е. Богданов, Р.А. Шкарбань // Журнал Інституту проблем матеріалознавства «Cовременные проблемы физического материаловедения . – 2010. – С. 68-75.


Патенти:

1. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань “Формирование фазового состава и структуры в термоэлектрических наноразмерных пленках на основе скуттерудита CoSb3“, Твір наукового характеру, свідоцтво № 71612 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.04.2017).

  2. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань “Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb – функціональних елементів термоелектрики”, Твір наукового характеру, свідоцтво № 71613 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.04.2017).


Наукові стажування за кордоном:


Нагороди:

Диплом за активну участь в роботі II-ій міжнародній науково-практичній конференції «Наука в сучасному інформаційному суспільстві» (2013).

Грамота за кращу наукову роботу, виконану молодим вченим, представленої на науковій конференції в м. Севастополь (2010).

Диплом  і медаль за III-є  міце у змагання по бойовому самбо серед клубів Києва (2010)