Контакти

Філатов Олександр Валентинович


Ім’я: Філатов Олександр Валентинович  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання:  старший науковий співробітник

Ступінь: доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.13 – “фізика металів”. Тема: “Міграція атомів при ударній деформації ідеальних металевих кристалів”.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Scopus
Сторінка в системі Google Scholar
Сторінка в системі ResearcherID
Сторінка в системі ResearchGate

Дисципліни: 

– Фізика металів

– Теоретична фізика

– Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів

– Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства, НДРС

E-mail: tallman_ua@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Посібники:


 Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • В.Ю. Данільченко, В.Ф. Мазанко, В.В. Тарасов,  А. В. Филатов, В.Є. Яковлев. Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаклепаному залізомарганцевому сплаві// ДАН України, 2011, № 4, с. 89-94.
  • Иванова  Н. Д., Болдырев Е. И., Данилов М. О., Cтадник О.А., Новиченко В. Н., Филатов А.В., Щербатюк Н. Н. Каталитическая активность оксидных соединений молибдена на различных носителях в реакции восстановления кислорода// Доп. НАН України. — 2010. — N 12. — С. 123-127.
  • Иванова Н.Д., Стадник О.А., Филатов А.В. Структура, состав и свойства электрохимически синтезированных наноразмерных оксидов кобальта// Физико химия поверхности и защита материалов. –т.46, N 3, 2010, с.292-295.
  • V. Filatov, A.E.Pogorelov, V.V. Nevdacha, A.F. Kravets. Preparation of heterogeneous film structures by thermally activated mass-transfer// Functional Materials, Vol.16, No.3, 2009, p.339