Контакти

Дацюк Оксана Енгельсівна


Ім’я: Дацюк Оксана Енгельсівна Сторінка викладача

Посада: провідний інженер кафедри

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

E-mail: kvad63@meta.ua

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

2014-2015

Диффузионное титаноалюмосилицирование стали 12Х18Н10Т в порошках при пониженном давлении / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 7. – С. 67-69.Диффузионные покрытия титана и алюминия с участием барьерного слоя TiN на стали 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 9. – С. 56-62.


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

2014-2015

Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Е. // Наукові вісті. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – № 5 (97). – С. 84-88.Багатокомпонентні дифузійні покриття на основі титану, алюмінію та кремнію на нікелі/ Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Дацюк О.Е., Хижняк О.В // Наукові вісті. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – № 1 (99). – С. 79-85.

ЗАКОРДОННИХ
2014-2015

Диффузионное титаноалюмосилицирование стали 12Х18Н10Т в порошках при пониженном давлении / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 7. – С. 67-69 Диффузионные покрытия титана и алюминия с участием барьерного слоя TiN на стали 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 9. – С. 56-62.

ФАХОВИХ
2015-2016

Бібліографічний опис:Хижняк В.Г.,Дацюк О.Е., Лоскутова Т.В., та інші / Дифузійне титаноалітування нікелю // МОМ 2015 №1, с. 34-41; Мова публікації:українська; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Хижняк В.Г., Дацюк О.Є., ті інші / Формквання багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості // Журнал нано- та електронної фізики, 2015 №2, с. 1-7; Мова публікації:українська; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Хижняк В.Г., Дацюк О.Э. та інші / Дифузійне титаноалітування нікелю з барьерним шаром (Ti,Zr)N // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2016 №1, с. 84-92; Мова публікації:українська ; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Хижняк В.Г., Дацюк О.Е. та інші / Дифузійні титаноалітованні покриття з барьєрним шаром (Ti,Zr)N на жаростійкому сплаві ХН78Т // МОМ, 2015 № 4, с. 39-46; Мова публікації:українська; Мова публікації:українська