Контакти

Аршук Марина Віталіївна


Ім’я: Аршук Марина Віталіївна Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2022/2023:

Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні (Лекц., лаб.), (гр. ТК-81, ТЯ-81, ТЯ-82);

Конструкційні матеріали та основи металознавства  (практ. ), (гр. ЛН-п01).

E-mail: arshuk_maryna@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

2010-2011

Міжнародна Науково- технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3 НТУУ «КПІ», ІФФ 28-29 грудня 2010 р. ст. 146-151 Київ Титаноалітування азотованої сталі 12Х18Н10Т В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, М.В. Карпець, А.В. Микитчик, М.В. ТкачМіжнародна Науково- технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3 НТУУ «КПІ», ІФФ 28-29 грудня 2010 р. ст. 85-88 Київ Фізико-хімічні умови титаноалітування в середовищі хлору В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, П.М. Волошановський«Фізика і хімія твердого тіла» №3 2010 Том 11 ст. 717-722 «Фізико-хімічні умови нанесення, структура та властивості покриттів за участю титану і алюмінію на технічному залізі» В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Д.В. Лесечко, Т.В. ЛоскутоваПроблеми тертя та зношування Науково – технічний збірник ВИПУСК 54 ст. 218-229 Київ «НАУ-друк» 2010 Структура та властивості твердого сплаву ВК8 з комплексними покриттями за участю азоту, титану та алюмінію В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова,Т.Л. Пересенчук«Наукові вісті» №1 (75) 2011 ст. 118-123 Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, М.В. КарпецьВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Серія МАШИНОБУДУВАННЯ №61 том 2 ст. 35-37 КИЇВ 2011 Дифузійна металізація титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т після азотування В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. ЛоскутоваПроблеми тертя та зношування Науково – технічний збірник ВИПУСК 54 ст. 230-237 Київ «НАУ-друк» 2010 Будова, механічні властивості та абразивна зносостійкість дифузійних покриттів за участю титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, П.М. Волошановський«Наукові вісті» № 6(74) 2010 ст. 120-124 Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, Т.Л. Пересенчук

2011-2012

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Костенко О.Д., Карпець М.В., Калашніков Г.Ю. Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування //Проблеми тертя та зношування: наук. – техн. зб./ К.: НАУ, 2011. – Вип. 56. – С. 196 – 205Arshuk M.V., Khyzhnyak V., Toskutova Т., Pogrebova I., Bobina M. Dubinina О. Influence of barrier layer of titanium nitride on the structure and properties of titanium aluminized steel 12Х18Н10Т (316L) //VII International Conference [«Strategy of Quality in Industry and Education»], (3 – 10 June, 2011), Volume 2, Varna, Bulgaria 2011. – С. 14 – 17Аршук М.В., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Погребова І.С. Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т Наукові вісті. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – № 6 (80). – С. 89 – 95Хижняк В.Г., Аршук М.В. Дифузионные покрытия с участием титана и алюминия на стали 12Х18Н10Т //Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2011. – № 5. – С. 68 – 69Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В., Білик І.І. Вплив покриття TiN на насичення титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т //Металознавство та обробка металів – К.: 2011. – № 2 (58). – С. 27 – 31Аршук М.В., Микитчик А.В., Хижняк В.Г., Карпец М.В. Титаноалюминидные покрытия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана //Современная Электрометаллургия К.: МА «Сварка», 2011. – № 2 (103). – С. 50 – 55Хижняк В.Г., Аршук М.В., Карпець М.В. Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т //Фізика і хімія твердого тіла Івано – Франківськ: 2011. – № 3. – Том 12. – С. 757 – 761Хижняк В.Г., Аршук М.В., Карпець М.В. Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньонанесеним шаром нітриду титану //Металознавство та обробка металів – К.: 2011. – № 4 (60). – С. 20 – 24

2012-2013

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Хижняк О.В. Лоскутова Т.В. Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т Наукові вісті. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – № 6 (86). – С. 110 – 114Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В. Жаростійкість титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т Металознавство та обробка металів – К.: 2012. – № 3 (63). – С. 44 – 49

2014-2015

Хижняк В.Г. Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Е. // Наукові вісті. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – № 5 (97). – С. 84-88.

ЗАКОРДОННИХ
2012-2013

Хижняк В.Г., Аршук М.В. Диффузионные покрытия с участием хрома и алюминия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2012. – № 3. – С. 69 – 70

2014-2015

Хижняк В.Г. Диффузионное титаноалюмосилицирование стали 12Х18Н10Т в порошках при пониженном давлении / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 7. – С. 67-69.Хижняк В.Г. Диффузионные покрытия титана и алюминия с участием барьерного слоя TiN на стали 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 9. – С. 56-62.

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2012-2013

Хижняк В.Г., Аршук М.В. Диффузионные покрытия с участием хрома и алюминия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2012. – № 3. – С. 69 – 70

2014-2015

Хижняк В.Г. Диффузионное титаноалюмосилицирование стали 12Х18Н10Т в порошках при пониженном давлении / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 7. – С. 67-69.Хижняк В.Г. Диффузионные покрытия титана и алюминия с участием барьерного слоя TiN на стали 12Х18Н10Т / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э. // Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 9. – С. 56-62.Хижняк В.Г. Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8 / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Хижняк О.В., Бобіна М.М., Лоскутова Т.В. // Проблеми тертя та зношування: наук.–техн. журнал / К.: НАУ, 2014. – №. 4(65). – С. 60-67.А.Б. Бобин Поверхостное упрочнение многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин / Бобин А.Б., М.Н. Бобина, В.Г. Хижняк, Аршук М.В. / Проблеми тертя та зношування: наук.–техн. журнал / К.: НАУ, 2015. – №. 1(66). – С. 102-108

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2015-2016

Бібліографічний опис:Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В. Хромоалитированные слои с участием нитрида титана на стали 12Х18Н10Т// № 4(730) 2016 С. 45-49; Мова публікації:західноєвропейська


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

2015-2016

Бібліографічний опис: В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, О.В. Хижняк, О.І. Дудка, І.І. Білик Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13 // Фізика і хімія твердого тіла-Т.16, № 3 (2015) С. 593-598; Мова публікації:українська

ВИДАННЯ
МОНОГРАФІЙ З ГРИФОМ УНІВЕРСИТЕТУ
2018-2019

монографій з грифом університету; Дифузійні багатошарові покриття за участю титану, хрому, алюмінію, вуглецю, азоту на сталі У8А/ Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Калашніков Г.Ю., Аршук М.В., Погребова І.С./ Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії -Київ: КНУТД, -2018.-248-264 с. українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 4; дата 28.11.2018