Контакти

Бобіна Марина Миколаївна


Ім’я: Бобіна Марина Миколаївна Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2022/2023:

Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей 2 – Леговані сталі (Лекц., лаб.), (гр. ФМ-71-2) 

E-mail: bobinamn@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:
Статті
 у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • В. Хижняк, М. Бобіна, О. Соловар Зносостійкі покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6. Проблеми тертя та зношування №2(67) 2015, с.28-34В.

  • Хижняк, М. Аршук, М. Бобіна, Т. Лоскутова Будова та абразивна зносостійкість азототитанованих ствлей та твердого сплаву ВК8. Проблеми тертя та зношування №4 (65) 2014 р. с.60-67.
  • Хижняк В.Г. Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8 / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Хижняк О.В., Бобіна М.М., Лоскутова Т.В. // Проблеми тертя та зношування: наук.–техн. журнал / К.: НАУ, 2014. – №. 4(65). – С. 60-67.

Посібники:

  • Основи механіки руйнування// В.С. Майборода, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, Н.В. Мініцька українською мовою, 2011 р.