Контакти

Дипломні роботи 2016/2017_магістри


Магістри

Карбишева Ірина Володимирівна

“Формування інтерметалідних фаз в нанорозмірній плівковій композиції  Ni/Sn”

Науковий керівник: к.т.н., Котенко І.Є. 

Завантажити:     українською       англійською


Павлюк Дмитро Васильович

“Процеси масоперенесення з хромового покриття в Cu-Cr-Zr матрицю під дією імпульсної лазерної обробки”

Науковий керівник: д.ф.-м.н., с.н.с. Філатов О.В.

Завантажити:     українською       англійською


Павлюк Яна Олегівна

“Структурні перетворення в металевих матеріалах під дією лазерного опромінення”

Науковий керівник: д.ф.-м.н., с.н.с. Філатов О.В.

Завантажити:     українською       англійською