Контакти

Конорев Сергій Ігоревич


Ім’я: Конорев Сергій Ігоревич  Сторінка викладача

Обов’язки: вчений секретар кафедри

Посада: старший викладач, інженер 1-ої категорії

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни: 

– Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи 

– Користування ПЕОМ

– Фізика металів 4

– Комп’ютерна кристалографія

– Комп’ютерні технології в фізичному матеріалознавстві

– Конструювання структури та властивостей матеріалів на основі баз даних

– Кластерні системи, суперкомп’ютерні та ГРІД-технології

– Комп’ютерні класифікації в матеріалознавстві

E-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

 • Сидоренко C.И. Обобщенный алгоритм инженерного «конструирования» материалов / С.И. Сидоренко, С.А. Замулко, С.И. Конорев // Электронное моделирование. – 2014. – №4. – С. 25-32.

 • Ю.В. КоноплянкоС.І. Конорев Формування силіцидної фази Mn4Si7 при реакційній дифузії в системі Mn-Si / П’ята міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 02-06 грудня, 2010 р. c.75.
 • С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.П. Павлова,  С.І. Конорев Дифузійний ріст включень силіцидної фази Mn4Si7 циліндричної форми в тонкоплівковій системі Mn-Si / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – №2.

 • Voloshko S.M., Kholmska G.D., Zamulko S.O., Konorev S.I., Oleshkevych A.I.Computer Simulation Approach in Modern Material Science/ Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.60.
 • Kholmska G.D., Zamulko S.O., Konorev S.I., Oleshkevych A.I., Karpov R.V. Using of Using Material Science Databases and Databanks for Studies and Scientific Research / Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.70-71.
 • Kholmska G.D., Zamulko S.O., Konorev S.I., Oleshkevych A.I., Bukatov A.G. Using of Virtual Educational Space on the Metal Physics Department for Research and Education / Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.70-71.
 • Konorev S.I. Inclusions diffusive growth of new phase with a different geometrical form in the volumetric enviroment of super satureted solidsolution / Друга міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 11-13 грудня, 2007р. c.78-79.
 • Konorev S.I., Ozerskiy M., Voronin D. Researches diffraction database application PDF-4 in physical material science / Друга міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 11-13 грудня, 2007р. c.124-125.
 • С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев Моделювання дифузійних процесів у двофазній системі при умові масообміну на поверхні / Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство”: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 156 с.
 • С.І. Конорев Диффузионное формирование включений силицидных фаз цилиндрической формы в системах металл-Si(001) / Збірник тез. Конференція молодих вчених з фізики напівпроводників “Лашкарьовські читання 2007”, 25-26 квітня 2007 р., м. Київ.
 • С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, В.Г. Костюченко, С.І. Конорев Використання методики ВІМС для аналізу реакційної дифузії в багатошарових тонких плівках/ доповідь на Науково-технічній конференції ІФФ «Сучасні досягнення теорії і практики у металургії і металознавстві», 16-17 квітня 2007р., м. Київ.
 • С. М. Волошко, Ю. М. Макогон, С. І. Сидоренко, С.І. Конорев Структурно-концентраційні неоднорідності при формуванні силіцидних фаз в плівковій системі Ti(5нм)/Ni(24нм)/Si(001) / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №10.
 • С.М. Волошко, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко,  О.П. Павлова,  В.Г. Костюченко, С.О. Замулко, С.І. Конорев, А.В. Могилатенко, Г. Беддіс Реакційна дифузія, структурні та фазові перетворення, концентраційні неоднорідності в наноплівках Тi(30нм)/Si (111) при термічному впливі / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №9. С.