Контакти

Котляр Сергій Миколайович


Ім’я: Котляр Сергій Миколайович Сторінка викладача

Посада: старший викладач кафедри

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Cad-Cam-Cae Siemens NX (Лекц.), (гр. ФМ-71-2);
Металознавство благородних металів (Лекц., Прак.), (гр. ФТ-91мн);
Конструкційні матеріали та основи металознавства (Лаб.), (гр. ЛН-п01).

E-mail: s.kotlyar@kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ
2010-2011

Кулініч А.А. Вплив домішкових та мікролегуючих компонентів на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМг6л / Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М., Поляков І.А. // Вісник Інженерної академії України, Київ, 2009, Вісник 1. – С. 200-204Кулініч А.А. Механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg після природного старіння / Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М. // Наукові вісті. Наук.-тех. журн. НТУУ «КПІ». – Київ, 2010, № 2(70). – С. 115-118Доній О.М. Вплив бору на процес кристалізації, структуру та властивості високоміцного ливарного алюмінієвого сплаву АМ4,5Кд / Доній О.М., Фесенко М.А., Котляр С.М. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – Краматорськ, 2010, № 3(20). – С. 77-80

2011-2012

Кулініч А.А. Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10 / Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М. // Вісник Інженерної академії України, Київ, 2012, Вісник 1. – С. 196-200.Доній О.М. Прогноз властивостей ливарних сплавів на основі алюмінію з допомогою комп’ютерного термічного аналізу / Доній О.М., Кулініч А.А., Морозова Г.О., Котляр С. М. // Вестник ДГМА. – № 4 (25). – 2011. с. – .Котляр С.М. Вплив нікілю на структуру та механічні властивості сплаву АК5М2 / Котляр С.М. // Вісник СевНТУ, Севастополь, 2011, Випуск 120. – С. 159-161.

2014-2015

Комплексна технологія модифікування структури сплаву АК9М2. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – Краматорськ, 2015, № 1(34). – С. 42-45

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2014-2015

Обработка Al-расплавов модифицирующими и рафинирующими добавками. Металлургия машиностроения. Международный научно-технический журнал. – Москва, 2015, № 3. – С. 8-11.

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2015-2016

Обработка Al-расплавов модифицирующими и рафинирующими добавками Бібліографічний опис:Металлургия машиностроения. Международный научно-технический журнал. – Москва, 2015, № 3. – С. 8-11. ; Мова публікації:західноєвропейська

ФАХОВИХ
2015-2016

Бібліографічний опис:Оптимізація хімічного складу сплаву АК9М2. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – Краматорськ, 2015, № (). – С. ; Мова публікації:українськаОптимізація хімічного складу сплаву АК5М2 Бібліографічний опис:Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – Краматорськ, 2015, № 3 (36). – С. 6-9.; Мова публікації:українська

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
2018-2019

Бібліографічний опис:Mathematical models of calculations of parameters of crystallization of binary alloys by means of computer thermal analysis; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами