Контакти

Котляр Сергій Миколайович


Ім’я: Котляр Сергій Миколайович Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство і термічна обробка металів”.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в 2022/2023 н.р.:

Металографія

Матеріалознавство

Металознавство кольорових металів

Основи мережевих технологій та структура баз даних.

Матеріалознавство 2 – Тугоплавкі метали та матеріали

Комп’ютерне конструювання металевих виробів CATIA v5

E-mail: s.kotlyar@kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Loskutova T., Pohrebova I., Kotliar S., Bobina M., Kapliy D., Kharchenko N., Govorun T.Nitriding of X28 steel in an ammonia environment// J. Nano- Electron. Phys. Подано до редакції 25.11.2022 року.

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):


Тези конференцій:

  • Influence of the rate of cooling on the formation of non-equilibrium eutectics in preeutectic alloys of the Al-Si system // Donii O.,  Khristenko V., Kotliar S., Narizhna T. Machines Technologies Materials. – Sofia, 2021, №8, 331-333
  • Modeling of temperature dependencies to determine the content of soluble elements in the basis of dispersionly-hardening alloys // V Khristenko, O Donii, Kotliar S., Boguk Ju// Mathematical Modeling. – Sofia, 2019, №3, 63-65
  • Mathematical models of calculations of parameters of crystallization of binary alloys by means of computer thermal analysis // Donii O.,  Khristenko V., Kotliar S., Omelko L.// Mathematical modeling. – Sofia, 2018, №3 – С. 99-101.
  • Вплив вібрації на структуру силумінів в рідко-твердому стані // Котляр С.М., Арсенюк В.Р., Балановський О.І. // Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 8: міжнар. наук.-тех. конф., 6-7 грудня 2018. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІФФ. – С. 281-284.
  • Вплив кобальту на структуру та механічні властивості спплаву АК5М2 // Котляр С.М., Арсенюк В.Р., Балановський О.І.// Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 8: міжнар. наук.-тех. конф., 6-7 грудня 2018. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІФФ. – С. 284-288.
  • Simulation modeling of auditory function // O Donii, V Pisanko, A Kulinich, S Kotliar // Mathematical Modeling. – Sofia, 2017,  №1, 117-120
  • Вплив попереднього магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8// Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 11: міжнар. наук.-тех. конф., 23-24 грудня 2021. – К.: ІМЗ ім. Є.О. Патона, кафедра ФМТО. – С. 284-288.