Контакти

Міжнародні програми


Міжнародні програми, гранти, проєкти у 2019/2020 р.

 1. Участь у програмі Німецької служби академічних обмінів  DAAD (Leonhard Euler-Programm): Грант DAAD (2018/2019) за програмою Леонарда Ейлера на виконання міжнародного наукового проєкту «Формування скірміонів в нанорозмірних силіцидних плівках Mn-Si» (ID: 57430023) в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри 2 курсу, група ФМ-71мн: М.В. Коваленко, О.С. Бессмертна.
 2. Участь у програмі Німецької служби академічних обмінів  DAAD (Leonhard Euler-Programm): Грант DAAD (2019/2020) за програмою Леонарда Ейлера на виконання міжнародного наукового проєкту «Формування скірміонів в  нанорозмірних плівках силіцидів перехідних металів» (ID: 57483194) в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2019-2020 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри 2 курсу, група ФМ-81мн: М.В. Трубчанінова Д., Грищенко В.
 3. Виконання міжнародного наукового проєкту «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt і FePd при відпалі у водні для підвищення щільності магнітного запису» в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2019-2020 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри.
 4. Участь у програмі Німецького дослідницького товариства (DFG) (рішення DFG від 17.05.2017): Виконання міжнародного наукового проєкту «Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2017-2020 рр. Науковий керівник проєкту – к.т.н. І.А. Владимирський, науковий консультант – проф. С.І. Сидоренко. Загальне фінансування (2017-2020) – 1 467 000 грн. На потреби факультету спрямовані 3 000 євро.
 5. Участь у програмі Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8: Виконання міжнародного наукового проєкту “Структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах перехідних металів при низько- та високоенергетичному впливах”, виконавці: проф.  Волошко С.М., доц. Владимирський І.А., ас. Орлов А.К., асп. Круглов І.О.,  Сидоренко С.І. – науковий керівник, 2014-2020 рр. (готується до захисту дисертація асп. І.О. Круглова; захист дисертації Орлова А.К. запланований на 3 грудня 2019 р.) (http://www.spring8.or.jp/en/)
 6. Виконання міжнародного наукового проєкту «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» в рамках договору про спільні наукові дослідження між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та школою хімічної інженерії Хебейського університету технологій – Hebei University of Technology (КНР) (дата підписання – 2018-09-11). Поданий на конкурс українсько – китайських науково-дослідних проєктів Міністерства освіти і науки України для реалізації у 2019 – 2020 рр; у 2019 р. виконувався без фінансування. Керівник – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 7. Виконання міжнародного наукового проєкту «Створення нових функціональних матеріалів з пам’яттю форми» з Азербайджанською державною нафтовою академією, Баку, Азербайджан (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası); у 2019 р виконувався без фінансування. Керівник від КПІ ім. І Сікорського  – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанлі.
 8. Участь у програмі NATO “Science for peace and security”: Подано проєкт “Spintronic Radar Detectors”, співкерівники С.І. Сидоренко (КПІ ім. Ігоря Сікорського) і A. Kaidatzis (Науковий центр Demokritos, Греція). Проєкт відібрано до фінансування.
 9. Участь у програмі NATO “Science for peace and security”: Грантдля проведення міжнародного навчально-наукового семінару “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. Один з організаторів – кафедра фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського (проф. Сидоренко С.І. і доц. Владимирський І.А. – члени організаційного комітету). Учасники семінару від КПІ ім. Ігоря Сікорського: ст. викл. Бурмак А.П., ст. викл. Конорев С.І., ас. Орлов А.К., асп. Гафаров А.Е., асп. Макушко П.В., студ. Трубчанінова Д., студ. Невесела Д., Мамчур Я.) (протягом семінару прочитано лекції: С.І. Сидоренко “Activities of the Metals Physics Department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; С.І. Сидоренко “Role of outer surface processes on diffusion phase formation in a volume of nanothin metals films”; І.А. Владимирський “Novel highly anisotropic magnetic thin films for spintronic application”).
 10. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – проф. С.І. Сидоренко.
 11. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – доц. І.А. Владимирський.
 12. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. С.І. Конорев.
 13. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.П. Бурмак.
 14. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.К. Орлов.
 15. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.Е. Гафаров.
 16. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. П.В. Макушко.
 17. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Д. Трубчанінова.
 18. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Д. Невесела.
 19. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Я. Мамчур.
 20. Грант для участі у міжнародному конкурсі стартап ідей і проєктів «Innovation Race for Sustainability» в рамках програми міжнародних змагань для сталого розвитку через підприємницьку діяльність Enactus за підтримки компанії Finance in Motion у Франкфурті (Німеччина) в період з 25 по 27 липня 2019 студентської команди кафедри фізики металів FLAZ (у складі студентів 3 курсу Легези Р., Беседіна І. і керівника команди доц.. Демченко Л.Д.) як переможців (І місце) конкурсу інноваційних ідей і проєктів Zerno Challenge в рамках Національних змагань Enactus Ukraine сезону 2018-2019.
 21. Участь у програмі Німецького дослідницького фонду (DFG) за програмою “Cooperation with developing countries”: міжнародний науковий проєкт «Chiral magnetic interactions in asymmetrically sandwiched thin films of binary alloys», співкерівники І.А. Владимирський (КПІ ім. Ігоря Сікорського) та D. Makarov (Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e.V., м. Дрезден, Німеччина) поданий на конкурс.
 22.  Участь у програмі HORIZON 2020 за конкурсом “Twinning”: міжнародний науковий проєкт «Twinning in Nanoscale Materials Science», співкерівники С.І. Сидоренко (КПІ ім. Ігоря Сікорського), D.L. Beke (університет м. Дебрецен, Угорщина), M. Albrecht (університет м. Аугсбург, Німеччина), A. Kaidatzis (Науковий центр Demokritos, Греція), D. Niarchos (підприємство AMEN, Греція), поданий на конкурс.
 23. Грант для участі у міжнародній конференції «Perspektywy Women in Tech Summit – 2019» – магістр 2 курсу, група ФМ-81мн М.В. Трубчанінова Д.
 24. Грант для участі у міжнародній конференції «Perspektywy Women in Tech Summit – 2019» – магістр 2 курсу, група ФМ-81мн Грищенко В.
 25. Грант для проходження літньої практики за програмою подвійного диплому КПІ ім. І Сікорського і університету ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина) в липні як студента спільного українсько-німецького факультету – студ 3 курса Педань Р.
 26. Грант для проходження стажування в Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (Німеччина) під керівництвом др. Дениса Макарова в період з 01.06.2019 по 31.07.2019 – аспірант П. Макушка 
 27. Грант для візиту в науковий центр Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (м. Дрезден, Німеччина) на запрошення керівника наукової групи «Intelligent materials and devices» д-ра. Д. Макарова в період з 22 по 27 квітня 2019 року – доцент кафедри фізики металів к.т.н. І.А. Владимирського.
 28. Грант “East Meets West” Travel Grant в категории Students and Early Career Participants для участі в Международній конференції NAP2019, Nanomaterials: Applications and Properties, Odesa, Ukraine, 2019. 15-20 вересня 2019. – Аспірант Круглова І.О.
 29. Грант синхротронного центру SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія): «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» на проведення досліджень в період 08.12.2019 – 15.12.2019- доц. Владимирський І.А.
 30. Грант синхротронного центру SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних дослідженьRIKEN (Японія): «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» на проведення досліджень в період 08.12.2019 – 15.12.2019. – асп. Орлова А.К.
 31. Грант для візиту проф. Сидоренка С.І у складі делегації ІФФ до Пекінського університету науки і технологій (КНР) в період з 24 по 30 листопада 2019 р.
 32. Грант для візиту доцента І.А. Владимирського у складі делегації ІФФ до Пекінського університету науки і технологій (КНР) в період з 24 по 30 листопада 2019 р.

 1. Грант ДААД (2017/2018) ім. Леонарда Ейлера ID: 57376579   за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проєкту між кафедрою фізики металів НТУУ “КПІ” та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2018 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., аспірант Шаміс М.Н.., 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt і FePd привідпалі у  водні».
 2. Грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.Ейлера  ID: 57430023  за темою «Формування скорміонів в  нанорозмірних силіцидних плівках», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проєкту між кафедрою фізики металів НТУУ “КПІ” та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри: 6 курсу  гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна.  Застосування цих плівок дозволить отримати нові способу  магнітного запису і збереження інформації.
 3. Спільний науковий проєкт “Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами ” («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»): з Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2020 рр, проект фінансується Німецьким досідницьким товариством (DFG) – рішення DFG від 17.05.2017. Виконавці: науковий керівник проєкту від України к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, vladymyrskyi@kpm.kpi.ua; науковий консультант проєкту – проф. Сидоренко С.І., 204-91-99, sidorenko@kpi.ua; Загальне фінансування на 3 роки (2017-2020) –    1467000 грн. Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн. На потреби факультету – 3000 євро. Очікувані результати: очікується, що основним результатом виконання даного проєкту будуть наукові основи процесу низькотемпературного формування нанорозмірних високовпорядкованих феромагнітних матеріалів, що відкриє перспективу їх широкого промислового впровадження в багатьох галузях нанотехнологій, зокрема, в якості функціональних елементів спінтроніки та наноелектроніки.
 4. Спільний проєкт «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» за грантом Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 – синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Виконавці: науковий керівник від України проф. С.І. Сидоренко, 204-91-99, sidorenko@kpi.ua; проф. С.М. Волошко, voloshko@kpm.kpi.ua; доц. Котенко І.А., 204-99-47, 2921081@gmail.com; к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, vladymyrskyi@kpm.kpi.ua; асп. А.К. Орлов, orlov.a.k.apeiron@gmail.com; асп. І.О. Круглов, ivankruglov93@gmail.com; науковий керівник від Японії проф. Tetsuya Ishikawa ishikawa@spring8.or.jp; Очікувані результати: Планується одержати нові наукові знання для встановлення чинників та закономірностей дифузійних структурно-фазових перетворень на нанорівні за умов енергетично індукованих впливів на зовнішню поверхню для формування сучасної системи фізико-матеріалознавчих уявлень про конденсований стан речовини – як уявлень про граничні (критичні) стани і граничні властивості металевих плівкових матеріалів; Обсяги фінансування японською стороною: 558 145 грн.   
 5. Контракт на проведення наукових досліджень за запрошенням норвежської сторони в рамках проєкту «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в центрі матеріалознавства та нанотехнологій університету м. Осло (королівство Норвегія), к.т.н. Замулко С.О. – з метою написання розділу докторської дисертації, номер контракту 2015/3071.
 6.  Спільний проєкт із Університетом м. Хуейчжоу (КНР), з лабораторією електронних функціональних матеріалів “Комп’ютерне конструювання металевих контактів” з 1.03.2016 р. (у 2018 р проєкт виконується без фінансування, науковий керівник від КПІ – проф. Сидоренко С.І., виконавці – ас. Конорев С.І., доц. Холмська Г.Д., керівник від КНР – проф. Віпінг Гонг).
 7. Спільний проєкт із Hebei University of Technology (КНР)  із «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» (у 2018 р виконується без фінансування, поданий на конкурс СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.), виконавці – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 8.  Спільний проєкт з Азербайджанською державною нафтовою академією (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) із «Створення нових функціональних матеріалів з пам’ятю форми» з Баку (Азербайджан) (керівник від КПІ – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанли) – у 2018 р  Азербайджанською стороною було профінансовано відрядження українських вчених до Азербайджану.
 9. Проект за програмою Британської Ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (Ukraine Higher Education Leadership Development Programme) у 2017-2018 MMATENG (543994-2013-BE-JPCR) SEQAEE (наказ по КПІ № 3-88а від 27.03.2017) “Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (один із виконавців – доц. Холявко В.В., керівник – проф. Згуровський М.З.).
 10. Грант Міністерства освіти та науки Франції на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry, Франція, за темою “Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі” (з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.), аспірант Г.І. Волкова – виконавець.
 11. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Небоги Оксани 2017-2018 рр.
 12. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Матяша Дмитра 2017-2018 рр.
 13. Грант на навчання в University of Sheffield, Material Science and Engineering Faculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р.
 14. Грант на навчання в магістратурі в Університеті м. Аугсбург, Німеччина, на кафедрі експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.