Контакти

Шаповалова Наталія Анатоліївна


Ім’я: Шаповалова Наталія Анатоліївна   Сторінка викладача

Посада: провідний інженер, асистент кафедри

секретар екзаменаційної комісії

Сторінка в системі Google Scholar

Дисципліни:

– Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції.

e-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua;

e-mail: nata_kpi@ukr.net

тел. 406-80-32


Список публікацій:

  • Іващенко Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та зношування – 2016. – № 2(71). – 2016. – с.62 – 66.
  • Шаповалова Н.А., Рець С.С. Структура та властивості функціональних покриттів, одержаних пошаровим електроіскровим легуванням Cr-, Ni-, Cu-, C-анодами // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 23-24 квітня 2015 року, Київ, Україна. – С. 96.
  • Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Шаповалова Н.А. Формування функціональних покриттів на сплавах заліза двостадійним електроіскровим легуванням у насичувальних атмосферах // Матеріали VIIІ міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», 20 – 22 травня 2015 г., Київ Україна. – С. 109.
  • Іe.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, N.A. Shapovalova. Formation of functional coatings on fe-alloys at the two-stage electric-spark alloying in saturating atmospheres // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С. 37.