Контакти

Шаповалова Наталія Анатоліївна


Ім’я: Шаповалова Наталія Анатоліївна   Сторінка викладача

Посада: провідний інженер

секретар екзаменаційної комісії

Сторінка в системі Google Scholar

e-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua; nata_kpi@ukr.net

тел. 406-80-32


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Іващенко Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та зношування – 2016. – № 2(71). – 2016. – с.62 – 66.

Навчальні посібники та підручники: