Контакти

Соловар Олексій Миколайович


Ім’я: Соловар Олексій Миколайович Сторінка викладача

Посада: асистент кафедри

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Вступ до спеціальності (Лекц.), (гр. ФК-01, ФН-01, ФМ-01, ФТ-01);
Технологія нанесення та властивості покриттів (Лаб.), (гр. ФМ-71-2);
Термічнап обробка металів та сплавів (Лаб.), (гр. ФН-81, ФК-81)
Сучасні методи та технології хіміко-термічної обробки (Лаб.), (гр. ФТ-01мп, ФТ-01мн);

E-mail: lexx84@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Підручники:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

2011-2012

“HETEROGENEOUS COATINGS WITH TITANIUM ON HARD ALLOYS” V.H.Khyzhnyak, O.M.Solovar; Материалы в 4-х томах, том 3, стр. 35-38. г. Варна, Болгария” SURFACE HARDENING OF ZIRCONIUM WITH NITROGEN AND CARBON”; O.M.Solovar, M.M.Bobin, V.H.Khyzhnyak. Материалы в 4-х томах, том 2, стр. 23-26. г. Варна, Болгария г. Варна, Болгария

МІЖНАРОДНИХ В УКРАЇНІ
2011-2012

“Азотирование циркония в закрытом реакционном пространстве” Бобина М.Н., Соловар А.Н., Хижняк В.Г., Наукові вісті НТУУ “КПІ” №1 2012р.


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

2011-2012

А.Н.Соловар, М.Н.Бобина, В.С.Майборода., “ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ ВТ8” // Металоведение и оброботка металов. 2012 рік №2. ст. 34-37

2012-2013

Соловар О.М., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., “КАРБОНІТРАЦІЯ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРІВ ГТД З ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ8 З ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ МАО.” Вісник СевНТУ №133 Серія “Механіка, енергетика, єкологія” 2012 р. с. 144-150Соловар О.М.. Бобіна М.М., Хижняк В.Г. “ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ АЗОТУ НА СПЛАВІ ВТ9”, Проблеми тертя та зношування: Наук.-тех. зб. – К. 2013. – Вип. 60. – Ст. 30-36.

ІНШИХ
2012-2013

Соловар О.М., Бобіна М.М., “АЗОТУВАННЯ ТА НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ СПЛАВУ ВТ8 З ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ” Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботі в екстремальних умовах 4”.Соловар О.М., Бобіна М.М., “ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ НА НА ШОРСТКІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ПОВЕРХНІ ПЕРА ЛОПАТОК ЗІ СПЛАВУ ВТ8І” Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботі в екстремальних умовах 4”.Тези доповідей загальноуніверситецької конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та компьютерного конструювання матеріалів. Шоста міжнародна конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. “Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом” 2013 р. Ст. 18-19

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2014-2015

О.М. Соловар, М.М. Бобіна, В.Г. Хижняк “ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ АЗОТУ ТА ВУГЛЕЦЮНА ТИТАНОВОМУ СПЛАВІ ВТ6” / Проблеми тертя та зношування. Київ, НАУ, 2015 №2, с. 28-34

ЗАКОРДОННИХ
2014-2015

Internrtional Scintific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, Special number, Соловар О.М., Бобіна М.М., Хижняк В.Г. “Вплив активації поверхні титанового сплаву ВТ8 при насиченні азотом, вуглецем та киснем” С. 110-116

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2015-2016

Бібліографічний опис:Соловар О.М., Хижняк В.Г., Бобіна М.М.Зносостійкі покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6 // Проблеми тертя та зношування. – №2.- 2015. С. 28-35; Мова публікації:українська

2016-2017

Бібліографічний опис:Влияние комплексной магнито-абразивной и химико-термической оброботки на сопротивление усталости сплава ВТ9// Солова А.Н., Бобына М.Н., Майбородр В.С.. “Проблемы прочности”, 2016, № 5, С. 138-147; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська