Контакти

Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)


Вступ за дипломом молодшого спеціаліста

Запрошуємо випускників коледжів і технікумів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, до вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю “Матеріалознавство”, освітня програма: «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання»!

Такі абітурієнти вступають на перший курс освітнього рівня бакалавра, але із скороченим терміном навчання – 3 роки замість 4. 

Оскільки спеціальність  “Матеріалознавство” у «КПІ ім. І. Сікорського» входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, див. Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році 

Перелік конкурсних предметів 

Важиливо! Для вступу за дипломом молодшого спеціаліста в 2020 році необхідно подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури!
(інформація на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)

СпеціальністьПерелік конкурсних предметівВага предметівВага диплому молодшого спеціалістаВага балу за успішне
закінчення підготовчих купсів ЗВО
Мінімальна кількість балів
для участі в конкурсі
132 Матеріалознавство 1. Українська мова та література 100100
2. Фахове випробування (Математика + Фізика1 0 0100

Важливі дати
(Етапи вступної компанії на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Інформація приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Сайт приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського  

Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

Правила прийому до КПІ ім. І.Сікорського

Інструкція з електронного вступу на сайті приймальної комісії КПІ ім.І.Сікорського

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році


Докладніше про фахівців спеціальностей та cпеціалізацій

Сторінка “Цікаве матеріалознавство”