Контакти

Освітня діяльність


МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

PHYSICAL PROCESSES IN METALS AND COMPUTER SIMULATION


На громадське обговорення винесено проєкти освітніх програм:

“Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві”

ОП _бак_2021_ФМТО Проєкт освітньо-професійної програми підготовкі бакалаврів 2021

ОПП_маг_2020_ФМТО Проєкт освітньо-професійної програми підготовкі магістрів 2021

ОНП_маг_2021_ФМТО Проєкт освітньо-наукової програми підготовкі магістрів 2021

Проєкт Освітньо-наукової програми (доктор філософії) Матеріалознавство (від 20 червня 2020 року)

Форма опитування громадського обговорення 

Якщо у Вас є побажання та пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте будь ласка, лист на електронну адресу кафедри: konorev@kpm.kpi.ua