Контакти

Освітня діяльність


МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

PHYSICAL PROCESSES IN METALS AND COMPUTER SIMULATION


ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ

ENGINEERING AND COMPUTER SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE


На громадське обговорення винесено проєкти освітніх програм:

Проєкт Освітньо-наукової програми (доктор філософії) Матеріалознавство (від 20 червня 2020 року)

Форма опитування громадського обговорення 

Якщо у Вас є побажання та пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте будь ласка, лист на електронну адресу кафедри: konorev@kpm.kpi.ua