Контакти

Силабуси 21/22 навч. рік


2021-2022 навчальні роки:

Силабуси освітніх компонентів підготовки за ОПП бакалавра

1. Силабус_Дефекти кристалічної будови матеріалів

2. Силабус_Дефекти кристалічної ґратки

3. Силабус_Діагностика та методи структурного аналізу матеріалів

4. Силабус_Кольорові метали та сплави

5. Силабус_Методи дослідження конденсованих середовищ

6. Силабус_Методи рентгенографії 1 – Рентгенографічне дослідження

7. Силабус_Методи рентгенографії 2 – Рентгенографічний аналіз текстур

8. Силабус_Міжатомна взаємодія

9. Силабус_Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

10. Силабус_Теорія тепло- та масопереносу

11. Силабус_Трансферні технології

12. Силабус_Фізика металів 1 – Кристалофізика. Теорія пружності

13. Силабус_Фізика металів 3 – Квазікристали та аморфні матеріали

14. Силабус_Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

15. Силабус_Фізичні та структурні методи дослідження

16. Силабус_Чинники успішного працевлаштування за фахом

17. Силабус_Фізика металів 4 – Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки

18. Силабус_Неметалеві матеріали

19. Силабус_Сучасні корозійностійкі сплави

20. Силабус_Корозія та захист металів

21. Силабус_Технологія нанесення та властивості покриттів

22. Силабус_Технології поверхневої обробки

23. Силабус_Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей

24. Силабус_Основи теорії тепло- та масопереносу

25. Силабус_Аерокосмічне матеріалознавство_2 курс

26. Силабус_Металознавство

27. Силабус_Основи металознавства

28. Силабус_Аерокосмічне матеріалознавство_3 курс

29. Силабус_Додаткові розділи металознавства

30. Силабус_Основи авіаційного матеріалознавства


Силабуси освітніх компонентів підготовки за ОПП та ОНП магістра

1. Силабус_Tермодинаміка та кінетика дифузії

2. Силабус_Біомедичне матеріалознавство

3. Силабус_Міждисциплінарність-2021

4. Силабус_Основи наукових досліджень 1

5. Силабус_Основи наукових досліджень 2

6. Силабус_Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

7. Силабус_Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур

8. Силабус_Функціональні матеріали для технологій майбутнього

9. Силабус_Спеціальні фізичні методи дослідження низькорозмірних структур

10. Силабус_Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

11. Силабус_Нові матеріали та методи дослідження


Силабуси освітніх компонентів підготовки за ОНП доктора філософії

1. Силабус_Аномальне масоперенесення

2. Силабус_Епітаксійні технології наноелектроніки

3. Силабус_Структура і властивості матеріалів