Контакти

Співробітники


Волошко Світлана Михайлівна

В. о. завідувача кафедри,

провідний науковий співробітник,

професор, доктор фізико-математичних наук

E-mail: voloshko@kpm.kpi.ua


Сидоренко Сергій Іванович

Науковий керівник кафедри,

провідний науковий співробітник,

професор, доктор фізико-математичних наук,

член-кореспондент НАНУ


Макогон Юрій Миколайович

Професор кафедри,

провідний науковий співробітник,

доктор технічних наук


Конорев Сергій Ігорович

Вчений секретар кафедри,

старший викладач, інженер 1-ої категорії


Іващенко Євген Вадимович
Доцент кафедри,
кандидат технічних наук

Владимирський Ігор Анатолійович

Доцент кафедри,

відповідальний за наукову роботу,

старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук

Демченко Леся Дмитрівна

Доцент кафедри,

відповідальна за міжнародну діяльність,

кандидат технічних наук


Холявко Валерія Вікторівна
Доцент кафедри,

вчений секретар Вченої Ради

кандидат технічних наук


Філатов Олександр Валентинович

Доцент кафедри,
доктор фізико-математичних наук

Лобачова Галина Геннадіївна

Доцент кафедри,

кандидат технічних наук


Бурмак Андрій Петрович
Старший викладач кафедри,
кандидат технічних наук

Франчік Наталія Володимирівна

Завідувач лабораторіями,

асистент кафедри

кандидат технічних наук


Балахонова Наталія Олександрівна
Старший викладач кафедри,
відповідальна за навчально-виховну роботу,

кандидат технічних наук


Вербицька Тетяна Іванівна
Старший науковий співробітник,
асистент кафедри,

кандидат технічних наук


Шаповалова Наталія Анатоліївна
Провідний інженер, асистент кафедри,
секретар екзаменаційної комісії

Шкарбань Руслан Анатолійович

провідний інженер, науковий співробітник,

кандидат технічних наук


Орлов Андрій Костянтинович
Провідний інженер, асистент,
науковий співробітник,

кандидат технічних наук


Круглов Іван Олександрович
Аспірант, інженер 1-ої категорії,

молодший науковий співробітник


Васильєв Сергій Борисович
Провідний інженер,
заступник завідувача кафедри з адміністративно-господарської діяльності

Мазур Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями кафедри